Arrangører & hjælpere

Vilkår for arrangører og hjælpere på lejren

Arrangører (aktive medlemmer) og hjælpere (passive medlemmer) er alle os, der har lavet en fast forhåndsaftale med en “områdeansvarlig” på et bestemt arbejdsområde på lejren, og derefter er indregnet som arbejdskraft på dette område. Alt skal koordineres med den områdeansvarlige.
Bestyrelsesmedlemmer betragtes altid som aktive medlemmer.

Se listen over områdeansvarlige

Her på siden kan du læse, hvad det vil sige, at være arrangør og hjælper.

Alle arrangører og hjælpere
Vi tilbyder dig en uges ophold på Djurslands skønneste lejrplads. Når du ankommer skal du henvende dig i Infoen og få bånd på, hvorefter du ganske gratis kan få anvist en teltplads af en pladsven. Du vil ugen igennem, kvit og frit, kunne forsyne dig med stedets udsøgte kulinariske nydelser. Derudover kan du hele ugen forsyne dig med lækkerier og forfriskninger fra henholdsvis vor kagefé og bar til meget små priser. Skulle du få en ledig stund samt lyst til fysisk udfoldelse og input til hjernen, kan du, efter aftale med din områdeansvarlige, uden beregning deltage på ugens mange workshops. Generelt forventer vi, at alle der arbejder for lejren fremstår som gode eksempler og hjælper med, at alle overholder vores fælles spilleregler (skrevne og uskrevne).

Du er selv ansvarlig for din onlinetilmelding er udfyldt korrekt. Hvis du er i tvivl om noget, så spørg den områdeansvarlige. Under lejren er du velkommen til at spørge, hvis der er noget du er i tvivl om. Handler det om penge er Mette Sumo, Luna, Ida Hanni, eller Mads, som du finder på kontoret (bagved baren) gode at spørge. Ellers spørg i Infoen.

Du er en del af en sommerlejr, hvor vi værdsætter at løfte ansvar og arbejde i samlet flok. Derfor yder alle på utamadunilejren en indsats for, at vi sammen kan dele glæden ved vores skønne lejr og store fællesskab.

Lejrens tjansesystem hænger kun sammen, hvis arrangører og hjælpere i fællesskab har lyst til at lægge et par timer i et andet område (opvasken og køkkenet) i løbet af lejren. Timerne kan man vælge at tage fra sine arrangør/hjælper-timer. I kan aftale indbyrdes i områderne, hvor og hvornår det giver mening for jer at give en ekstra hånd. Det er en venlig opfordring til alle, ikke en regel.

Arrangører

Arbejde: Dit arbejde tager typisk 8 timer dagligt under lejren. Du deltager i opbygning/nedrivning efter nærmere aftale med dit område. Du deltager så vidt muligt i årets møder. Du er medansvarlig for alt hvad der sker på lejren.

Godtgørelse: Som tak for din hjælp deltager du gratis på lejren. Dertil modtager du en ‘godtgørelse’ på 1000,- til dækning af dine udgifter vedr. telefon, småkørsel, brug af egen computer/printer etc.

Børn: Dine egne børn til og med 14 år deltager gratis. (Gælder også ‘samboende børn’, altså din familie)
Når de er 15-17 år, deltager de til halv pris, såfremt de tager en væsentlig tjans (forældrenes ansvar at finde en passende). Tjansen skal være aftalt med pågældende område, INDEN lejren og være meddelt af områdeansvarlig til Infoen. Hvis dine børn på 15-17 år ikke arbejder (udover de ‘almindelige unge-tjanser) på lejren, betaler de fuld pris ligesom alle andre.

Transport: Du kan få refunderet din transport til lejren, samt til årets alm. møder. Refusion er 1,- pr. kørt kilometer i egen bil (kun føreren får kørselgodtgørelse ikke passagernerne). Du kan også få refunderet din tog/bus billet. Det gælder for al transportgodtgørelse, at det kun er transport inden for landets grænser, samt at der maksimalt udbetales 700,- pr. person pr. anledning.
Der ydes transport-refusion til ét årligt arrangørområdemøde, udover de fællesmøder, som ligger i oktober, marts og juni.
Transport 2022: I lyset af de færre indtægter fra deltagergebyrer, har vi på lejren 2002 besluttet at der er en ‘bagatelgrænse’ for transportrefusion på 200 kr. Det betyder at du selv skal betale de første 200,- og kan få refunderet udgiften over 200,- op til max. 700,-

Hjælper

Arbejde: Dit arbejde tager typisk 6 timer dagligt under lejren efter nærmere aftale med dit område. Du behøver ikke at skrive dig på tjanser i Infoen.

Godtgørelse: Som tak deltager du gratis på lejren. Du er velkommen, men ikke forpligtet, til at deltage i de møder, vi afholder i oktober (evaluering), marts (generalforsamling) og juni (junimøde).

Børn: Dine børn betaler almindelig pris.

Transport: Du kan få refunderet din transport til lejren, samt til årets alm. møder. Refusion er 1,- pr. kørt kilometer i egen bil (kun føreren får kørselgodtgørelse ikke passagernerne). Du kan også få refunderet din tog/bus billet. Det gælder for al transportgodtgørelse, at det kun er transport inden for landets grænser, samt at der maksimalt udbetales 700,- pr. person pr. anledning.
Transport 2022: I lyset af de færre indtægter fra deltagergebyrer, har vi på lejren 2002 besluttet at der er en ‘bagatelgrænse’ for transportrefusion på 200 kr. Det betyder at du selv skal betale de første 200,- og kan få refunderet udgiften over 200,- op til max. 700,-

Halv-hjælper (Bruges kun få steder)

Samme som ovenstående blot er alting “halvt”.
Du skal typisk arbejde 3-4 timer dagligt (lidt mere end ½ af en hjælper). Som ½-hjælper, skal du derudover i Info skrive dig på ’halv tjans’ af, hvad almindelige lejrdeltagere skal.

Deltagere (til sammenligning)

Alle betalende deltagere påtager sig, udover at betale for deltagelsen også, tjanser i løbet af lejren.
Alle skal skrives sig på én stor (ca. 6-7 timer) og to små (ca. 4 timer) tjanser samt brandvagt på 2 timer. Nogle vil have mulighed for i stedet at tage en gennemgående med 2-3 timer dagligt.
(2022: Vi forsøger at begrænse brugen af gennemgående tjanser!)

HUSK:
På LEJRFOLDER hjemmesiden kan du finde masser af info om lejren og alle områderne
Husk at det er de områdeansvarlige som også har ansvaret for at info på lejrfolder-siden er opdaterede og retvisende.