Næste møde

Vi afholder som udgangspunkt 3 møder (og 1 lejr) årligt.

Generalforsamling
– Sidste lørdag i marts
(Næste gang 28. marts 2020, hvis ikke vi ændrer datoen i løbet af 2018, (så rettes der her!)

Junimøde
– Anden lørdag i juni
(Næste gang 13. juni 2020 kl 13 på Granlunden)

… Og så mødes vi selvfølgelig til årets lejr
– Uge 30 (lørdag til lørdag)
(Næste gang 20 juli – 27 juli 2019)

Evaluering
– Første lørdag i oktober
(Næste gang 5. oktober 2019 kl 13 på Granlunden)

Referater, regnskaber og adresselister kan læses her (kræver login)